Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Publikujemy obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o  wydaniu postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz realizacja planowanego przedsięwzięcia p.n.:”Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz  z garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną-zlokalizowana na dzialkach nr 214, 215, 216 obr.31 j.ew. Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie” (po podziale dzialek obecnie obejmuje działki nr: 214/1, 214/2, 214/4, 214/5, 214/6, 215, 216/1, 216/2, 216/3 obr. 31 Krowodrza) przebiega etapowo.  - WEJDŹ

Publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ulicę Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego” z wniosku  Gminy Zielonki działającej poprzez Pełnomocnika - WEJDŹ