Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Rządowy program „Rodzina 500+” jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, uprawniają do wypłaty świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od kwietnia br. W przypadku wniosków złożonych od 2 lipca 2016 r. świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Pierwszy okres świadczeniowy zakończy się 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
Do dnia 1 lipca br. na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wpłynęło 1871 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 785 w formie elektronicznej. Rozpatrzonych zostało 1677 wniosków, 18 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Małopolskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie od 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r. wydano 27 decyzji odmownych a 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia w terminie brakującej dokumentacji. Do dnia dzisiejszego zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę ok. 3 mln zł (tj. 2.968.153,90 zł), z czego w kwietniu wypłacono 179.500,00 zł, w maju 993.025,90 zł a w czerwcu 1. 795.628,00 zł.

rodzina Blisko 2 tys. rodzin w naszej gminie jest uprawnionych do skorzystania z programu Rodzina 500+. W pierwszym miesiącu jego wprowadzania, czyli w kwietniu, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wpłynęło 1437 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 618 drogą elektroniczną.  Świadczenia w łącznej kwocie 179 tys. 500 zł  wypłacone zostały  238 rodzinom z naszej gminy już w kwietniu. W maju planowana jest wypłata świadczeń na kwotę blisko 1 mln zł.

Czytaj więcej: Pierwszy miesiąc 500+ w gminie Zielonki - bez zakłóceń, ruszyły wypłaty

W związku z przesłanymi informacjami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pojawiających się próbach wyłudzania pieniędzy za pobranie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, informujemy, aby ze względów bezpieczeństwa przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

Czytaj więcej: Próby wyłudzania pieniędzy za pobranie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 

administracjaOsoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.

Czytaj więcej: Nie trzeba iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach w sprawie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że w związku  z realizacją Programu 500+ w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.,  czas pracy Ośrodka zostanie wydłużony o dodatkowe godziny. Wnioski będzie można złożyć także w pierwszą i drugą sobotę kwietnia br. Godziny przyjęć w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. w rozwinięciu tej informacji: 

Czytaj więcej: Wydłużenie godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w związku z Programem...