Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (siedziba GOPS) Zielonki, ul. Galicyjska 17

Terminy wypłat świadczeń: Zasiłki stałe   -  15 dzień każdego miesiąca Zasiłki celowe i okresowe -  5, 15, 25 dzień każdego miesiąca

Kasa czynna w godzinach od 10.00 do godz. 14.00. Jeśli termin wypłaty przypada na poniedziałek kasa jest czynna od 10.00 do godz. 16.00

Jeżeli termin wypłaty przypada na : • dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy. • czwartek (dzień wewnętrzny) wypłata nastąpi następnego dnia tzn. w piątek.

W przypadku, gdy zasiłek nie zostanie odebrany z kasy GOPS w określonym terminie wypłata nastąpi w kolejnym terminie wypłat. (np. nieodebrane świadczenie z kasy w dniu 05 danego miesiąca wypłacone zostanie dnia 15 danego miesiąca.)