Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

SAM 1745W dniu 09.12.2015 r. o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z lokalnymi pracodawcami w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało na celu promocje zatrudniania osób niepełnoprawnych i chorych psychicznie, nawiązanie kontaktów i współpracy z podmiotami  zatrudniającymi oraz zainteresowanymi  zatrudnieniem takich pracowników.

Czytaj więcej: Spotkanie z lokalnymi pracodawcami w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji”...

SAM 1599W czwartek dnia 25.11.2015 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projektu którego głównym celem jest  podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług i form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, uczestników ŚDS i ich rodzin (lub opiekunów) poprzez rozwinięcie partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej. Projektu realizowanego od czerwca 2015 roku do grudnia 2015 roku.

Czytaj więcej: Podsumowania projektu „Partnerstwo na rzecz integracji”

1Jest taki dzień w roku, gdy hala sportowa w Zielonkach staje się miejscem niecodziennej rywalizacji sportowej. Za sprawą Stowarzyszenia Zachariasz, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej  każdego roku w październiku zjeżdżają do Zielonek podopieczni  środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej z całej Małopolski, by podczas sportowej rywalizacji  zaprezentować swoje możliwości, umiejętności  a przede wszystkim wspólnie spędzić czas.  W tegorocznej,  trzynastej już edycji  Zachariaszady, która odbyła się 22 października  wzięło udział 550 uczestników z ponad 30 ośrodków.

Czytaj więcej: Trzynastka wcale nie pechowa, czyli Zachariaszada w Zielonkach po raz trzynasty

23.07.2015r. Użytkownicy obydwu ŚDS: w Krakowie przy ul. Józefa i w Woli Zchariaszowskiej uczestniczyli w wycieczce turystycznej do ZOO w Krakowie. Ogród Zoologiczny w Krakowie zajmuje powierzchnie 15ha i należy do średniej wielkości ogrodów.  

Czytaj więcej: Informacja z wycieczki turystycznej do Krakowa w dniu 23.07.2015

15.07.2015 r. użytkownicy obydwu ŚDS: w Krakowie przy ul. Józefa i w Woli Zchariaszowskiej uczestniczyli w wycieczce turystycznej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania  ekspozycji Centrum Edukacyjno-Muzealnego OPN.

Czytaj więcej: Informacja z wycieczki turystycznej do Ojcowa w dniu 15.07.2015