Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”.


W celu zgłoszenia kandydata prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz plik
- oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowej – pobierz plik

Czytaj więcej: Nabór do Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki...

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”.

W celu zgłoszenia kandydata prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz plik
- oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowej – pobierz plik

Czytaj więcej: Nabór do Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki...

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej: Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji im. Marszałka Marka Nawary wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn."Aktywna Batowicka Jesień 2016" 

Czytaj więcej: Oferta - Fundacja im. Marszałka Marka Nawary "Aktywna Batowicka Jesień 2016" 

Informujemy, że w II naborze ofert do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych", nie wpłynęły oferty do niniejszego konkursu.
W wyniku całego postępowania konkursowego Wójt Gminy Zielonki zawarł umowy z dwoma oferentami na łączną kwotę 21 000 zł.