Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Informujemy, że w II naborze ofert do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych", nie wpłynęły oferty do niniejszego konkursu.
W wyniku całego postępowania konkursowego Wójt Gminy Zielonki zawarł umowy z dwoma oferentami na łączną kwotę 21 000 zł.

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”  

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do...